You don't have an account? Register
 
 
HOME BEGIN TESTS ABOUT US HELP CONTACT US
      
 
 
  KIM CHỈ NAM LÀM BÀI TOEIC Chinh Phục TOEIC
 
 
    Lesson: Chinh phục part 5  
   
   

Chinh Phục Part V

Chỉ dành 5 giây cho câu hỏi về vị trí từ loại.
Khi trả lời câu hỏi ở Part 5, bạn nên đọc các lựa chọn trả lời trước khi dịch nghĩa câu hỏi. Nếu lựa chọn trả lời là các hình thái khác nhau của cùng một từ (Ví dụ (A) proposed (B) propose (C) proposal (D) proposing) thì đây chính là câu hỏi về vị trí từ loại. Với loại câu hỏi này, bạn không cần phải dịch nghĩa, mà chỉ cần nhớ rằng: sau giới từ là danh từ, trước danh từ là tính từ, trước tính từ là trạng từ, giữa be và p.p/V-ing là trạng từ, trước động từ là trạng từ. Những quy tắc này sẽ giúp bạn giảm thời gian trả lời câu hỏi và tăng thời gian để bạn làm Double Passage ở part 7.

 After doing this test, people also do
   Next Tests
     More Tests...
 
 
 
 
 


 

 

TOEICpedia, a member of English Time
TOEICpedia không chịu trách nhiệm về những thông tin được trích lại bởi website khác.

All rights reserved
Powered by Tran Duy Quoc

ETF: English Time Forum
ETES: English Time School
English Time News Lesson